Att vara ideellt familjehem

Information till dig/er som vill veta mer om att vara ideellt familjehem

Att vara ideellt familjehem är en mycket viktig insats. Du ger en ungdom trygghet och möjlighet att fortsätta sin skolgång och ha tillgång till sitt sociala nätverk. Det blir också en ypperlig möjlighet för en god integration i det Svenska samhället.

Här finns lite information för dig/er kan tänka dig/er att stötta med ett ideellt familjehem i samarbete med Stödföreningen. Vill du/ni ställa upp eller veta mer når du oss på  kontakt@stodforenigen.nu

 • Det utgår ingen ersättning till ett ideellt familjehem
 • Det behövs inga godkännanden från någon myndighet för att vara ett ideellt familjehem. Bara ditt och ungdomens.
 • Migrationsverket behöver ha er adress för att ha någonstans att skicka ungdomens post.
 • Stödföreningen kommer inte att publicera någon information om det ideella familjehemmet eller om familjen.
 • Ungdomen får, när hen bor i ett ideellt familjehem, drygt 1800 kr per månad av migrationsverket för att täcka alla sina kostnader.
 • Det vanligaste är att ungdomen äter med familjen. Om hen vill ha något speciellt i matväg så får hen bekosta det själv.
 • Den som förmedlar kontakten mellan familj och ungdom lämnar också, med ungdomens godkännande, viktig information om ungdomen till hemmet. Detta för att man ska kunna möta och förstå varandra så bra som möjligt.
 • Ofta går en flytt mycket snabbt, vi pratar om timmar eller i bästa fall enstaka dagar. Ungdomen har oftast bara en eller två väskor som innehåller allt som hen äger i hela världen. Oftast har avslagsbesked och flyttbesked kommit mycket tätt och ungdomen är orolig och uppskakad.
 • När en ungdom som fortfarande är i sin asylprocess blir åldersuppskrivna eller fyller 18 på naturlig väg så förlorar det i ett slag allt. Deras God man är inte längre deras företrädare o har inte möjlighet att hjälpa dom i kontakten med myndigheter och sjukvård till exempel. De förlorar sitt boende och sin kommunplacering. De har kvar sin advokat ända upp tills de fått sitt sista avslag sedan är de helt själva. Detta innebär att som ideell familjehemsförälder kan man behöva hjälpa till i kontakter med myndigheter och sjukvård. Ungdomar över 18 har endast rätt till ”vård som inte kan anstå” och det är upp till var enskild vårdgivare att avgöra om vården kan anstå eller inte. I dessa kontakter kan det behövas en bestämd svensk medföljare för att hjälpa ungdomen. Likaså i kontakten med advokat och migrationsverk. En del praktisk hjälp kan alltså behövas.
 • En ungdom som flytt och nu dessutom fått avslag och flyttats igen mår många gånger dåligt. De är rädda, oroliga och ångestfyllda. Många har svårt att sova och äta. Det som behövs är trygghet, mat och omtanke i första hand.
 • En ideellt familjehemsplacerad ungdom bör ingå som en naturlig del i en familj. Hen ska ingå i familjens rutiner kring städning, matlagning och andra sysslor.
 • Ungdomen ska INTE användas som gratis arbetskraft.
 • Ungdomen har en skolgång att sköta och behöver/vill ha mycket tid till att läsa sina läxor. Tempot i skolan är högt och ungdomarna är mestadels oerhört studiemotiverade. Ungdomen har oftast ett stort behov av att umgås med sina kompisar men bör lämna information om var hen befinner sig och när hen ska komma tillbaka. Tider för hemkommande på skoldagar är lämpligt att bestämma gemensamt.
 • Om något inträffar i hemmet tar man hjälp av de vanliga medel som står till buds. Sin hemförsäkring, sjukvård eller räddningstjänst beroende på situation.
 • Behöver du handledning i din situation så finns det att tillgå på ideell basis av utbildade och erfarna människor. Samma sak gäller om du anser att ungdomen behöver juridisk hjälp, utöver den som advokaten kan bistå med. Kontakta den som förmedlade kontakten mellan dig och ungdomen så hjälper hen dig vidare.

Har du/ni möjlighet att upplåta ditt/ert hem för en ungdom eller har frågor kan du/ni gärna kontakta stödföreningen på kontakt@stodforenigen.nu så återkommer vi inom kort.

Och så lite länkar:

Info från socialstyrelsen om ”vård som inte kan anstå”. http://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halso-ochsjukvardochtandvard/vilkenvardskaerbjudas/vardsomintekanansta