Om

Under sensommaren och hösten 2017 började Hörby kommun mer konsekvent och med allt kortare varsel skicka våra ensamkommande ungdomar som fyller 18 eller som får sin ålder uppskriven till över 18 till migrationsverkets boende. Ungdomarna har i många fall lyckats skapa åtminstone något litet nätverk i Hörby rycks bort och tappar all kontakt med det Svenska samhället.

Stödföreningen för Ensamkommande i Hörby skapades hösten 2017 som en motreaktion på detta och för att stötta ungdomarna i att komma vidare med bibehållet nätverk. Vi är övertygade om att detta är viktigt för både ungdomen och samhället.

Syftet är att samordna ideella resurser så att de blir tillgängliga för ungdomarna och de som väljer att engagera. Detta kan handla om att vi knyter till oss personer som ideellt kan öppna sitt hem för en ungdom, även enklare boende är viktigt.

Vid sidan om boende finns också behov av andra ideella insatser. Ungdomarna tappar sin goda man men kan ändå behöva en dialog med personer med den bakgrunden. Man behöver enklare juridiskt stöd för att skicka in sina överklaganden. Den som öppnar sitt hem kan behöva stöd av de som har erfarenhet av liknande boende och även en viss ekonomisk ersättning för merkostnader om föreningen lyckas samla in ekonomiska resurser.

Som förening kan vi också vara kontaktyta mot andra föreningar och nätverk.